Jibondhara


Jibondhara
artist: Warfaze

Amari desha amni jibondhara
bodla jai rajara theka jai tar chaya
Amari desha amni jibondhara
bodla jai rajara theka jai tar chaya
osohai ak jibondhara charpasha aj amar
rajnitir shikola bandha jibon shobar
koto kija ghota jai tobu thak ta hoi nirbikar
kata jabe aki bhabe karo nai ja kichu korar

osohai ak jibondhara charpasha aj amar
rajnitir shikola bandha jibon shobar
koto kija ghota jai tobu thak ta hoi nirbikar
kata jabe aki bhabe karo nai ja kichu korar

Amari desha amni jibondhara
bodla jai rajara theka jai tar chaya
Amari desha amni jibondhara
bodla jai rajara theka jai tar chaya
osohai ak jibondhara charpasha aj amar
rajnitir shikola bandha jibon shobar
koto kija ghota jai tobu thak ta hoi nirbikar
kata jabe aki bhabe karo nai ja kichu korar

koto ashate bare bare
bandhaca bhuk ai dasheri manush
shoto banhda ka bhanga chura
muktir nashatake shamna tuladhora
barebar barebar agia gacha tara

Amari desha amni jibondhara
bodla jai rajara theka jai tar chaya
Amari desha amni jibondhara
bodla jai rajara theka jai tar chaya

shoto cholona prolobona
bhulacha mon ai dasheri manusher
koba jonota ek hoba
kritir shopot nia notun somaj gora
arekbar arekbar agiya jabe tara

Amari desha amni jibondhara
bodla jai rajara theka jai tar chaya
Amari desha amni jibondhara
bodla jai rajara theka jai tar chaya
osohai ak jibondhara charpasha aj amar
ortohin kichu dondho jar nai kono dorkar
lokkohin bhobisshot shamne shudu ondhokar
kata jabe aki bhabe karo nai ja kichu korar

Amari desha amni jibondhara
bodla jai rajara theka jai tar chaya
Amari desha amni jibondhara
bodla jai rajara theka jai tar chaya
osohai ak jibondhara charpasha aj amar
rajnitir shikola bandha jibon shobar
koto kija ghota jai tobu thak ta hoi nirbikar
kata jabe aki bhabe karo nai ja kichu korar

Advertisements

Write ur comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s